Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Για όσους επιθυμούν εκτενέστερη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του προγράμματός μας προτείνω να συμβουλευτείτε την ακόλουθη βιβλιογραφία:

  • Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
  • Μικρόπουλος, Α. (2006), Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
  • Ράπτης, Α. - Ράπτη, Α. (2007), Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση, Αθήνα: εκδ. Ράπτης Α.
  • Σολομωνίδου, Χ. (2006), Νέες Τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο

Ετικέτες

0 Comments:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα